ǁ یی

88-77-16-47 - 886-70-893

880 52 963

0912-179-21-57

0912-53-53-595

arte_graphic@yahoo.com

 

 

ǁ یی

ی ǁ یی

ی ǁ

ی ǁ 4 ی 20

ی ǁ ی

ی ǁ ǘ

ی ǁ ی ی

ی ǁ ی ǘ / CD / DVD

 

ǁ یی ی ی

▪ ی ǁ یی ی ی

 

ǁ ی

ی ǁ ѐ

ی ǁ ǘ

ی ǁ یی

ی ǁ ǘ ی

▪ ی ی ی

ی ی

 

ʘیی ǁ

ی ی ǁ

 

ǁ

ی ǁ یی

ی ǁ / ی

ی ǁ یی

ی ǁ ی ی

▪ ی ǁ ی 1394

▪ ی ǁ ی 1394(ی Ž ی ی)

ی 1394

ی یԐ

ی ی

 

ǁ ی ی

ی ǁ ی ی یی

ی ǁ ی ی یی

 

ǁ PVC

ی ǁ ǁ ی

ی ǁ ǁ Re-Transfer

ی ǁ یی 500 ی

ی ǁ PVC

ی PVC

 

ǁ ی (ی )

ی یی

 

ی ی

ی ی ی

 

 

ی PVC

 

ی 500

100 500

ی 100

 

220

280

-

ی

1000

1200

-

125 ی

125 KHz Read Only (R/O) EM

-

-

-

125 ی

125 KHz Read & Write (R/W)

1000

1200

-

ی 1 یی

Mifare 1k 13.65 MHz

330

400

-

یی

Magnetic HiCo

-

-

-

јیی 125 ی + یی
Hybrid  125KHz +Magnetic

-

-

-

јیی ی 1 + یی
Hybrid  125KHz +
Mifare 1k

400

450

-

یی

400

450

-

ی

400

450

-

Ԙی

  • ی ی .

  • ی (200 ی 250 ی) ی .

  • ی ی ی .

 

 

        Design By: Arte Graphic Co.